Medicana Konya Tüp Bebek Merkezi̇ ×
© 2020 Medicana Konya Tüp Bebek Merkezi̇

Üreme

 || Medicana Konya Tüp Bebek Merkezi  || Medicana Konya Tüp Bebek Merkezi  || Medicana Konya Tüp Bebek Merkezi  || Medicana Konya Tüp Bebek Merkezi

Üreme yani çoğalma bir canlının neslini devam ettirmesi olarak adlandırılabilir.Büyüme ve gelişmesini tamamlayan her canlı çoğalma yeteğine sahip olur. Çoğalma yeteneğine sahip canlılar kendilerine benzer bireyler oluştururlar ve bu sayede nesillerin devamlılığı sağlanır.

"Tüm canlılar kendinden önce bulunan canlılardan meydana gelir" sözü biyolojinin temel ilkelerinden biridir. Gerçekten de yaşamın temel yapısı bireylerin üremesiyle gelecek döllerin oluşturulması ve genetik bilginin aktarılmasından geçer.

Kadında üreme: Kadınlarda doğurganlık, gebe kalabilme ve bebek sahibi olabilmektir. Doğurganlık adetlerin başlamasıyla başlar ve menapozla sonlanır. Kız çocuğunun anne karnında 5 aylıkken sahip olduğu yumurta sayısı yaklaşık 6-7 milyondur, bu sayı doğumda 1-2 milyona düşer, çocukluk çağında yavaş yavaş azalarak ergenlik döneminden itibaren ayda bir yumurta yumurtlamak suretiyle bu azalma menopoza kadar devam eder. Bu yumurtalar yumurtalıklar içerisinde follikül denen içi sıvı ile dolu boşluklarda saklanırlar. Kız çocuğu doğurganlık çağına girdiğinde aylık menstrual sikluslar (adet) başlar. Her siklus sırasında yumurtalıkta bir yumurta gelişir. Nadiren birden çokta olabilir. Bu yumurta erkekten gelen sperm hücresi ile birleşirse gebelik oluşur.

Erkekte üreme: Kadını hamile bırakabilme yetisi anlamına gelir. Bunun oluşabilmesi için. erkeğin üreme sisteminin sperm üretebilme ve depolayabilmesi , depolanan bu spermlerin vucut dışına taşınabilmesi gereklidir. Kadın hayatı boyunca üreteceği yumurta hücreleriyle doğmasına karşın, erkek sürekli yeni sperm üretebilme yeteneğine sahiptir. Erkeğin ergenlikten sonra sperm depoları yaklaşık her 70 günde bir yenilenmektedir.

İnsanlar hayata tek bir hücre (zigot )olarak başlarlar. Hızla çoğalan bu hücrelerin her birinin çekirdekciklerin de DNA denilen ve bir araya gelerek genleri oluşturan bilgi kodları vardır. Bu genlerde kromozomlar olarak adlandırılan yapıları oluştururlar. Bir insan zigotu 23 çiftten oluşan 46 adet kromozom içerir. Bunların yarısı babadan diğer yarısı ise anneden gelir.Bilgi deposu olan DNA nın kendini kopyalama yeteneği vardır. Bu kopyalama yeteneği ile hücreler çoğalır ve bilgileri kuşaklar boyunca iletirler.